...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

               หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

  

แหล่งท่องเที่ยวบ่อเกลือพันปี


ทำเลที่ตั้ง

               " บ่อเกลือพันปี"   ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.บ่อโพธิ์    อ.นครไทย  จ. พิษณุโลก  อยู่ห่างจากอำเภอนครไทย
ประมาณ  30  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 130 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากชายแดน
ของอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ประมาณ 15 กิโลเมตร บ้านเรือนตั้งอยู่ตามที่ราบเชิงเขา และที่ราบริมน้ำ 
มีภูเขาล้อมรอบ  มีลำน้ำเฟี้ยไหลผ่านหมู่บ้าน

ตำนานบ่อเกลือพันปี

                 ในสมัยพ่อขุนบางกลางหาว (ท่าว) เมื่อพระองค์ทรงครองเมืองบางยาง(ปัจจุบันคือ อำเภอนครไทย)
ได้ยกทัพไปตีขอม     เมื่อเสด็จกลับเมืองบางยางได้นำไพร่พล ทหาร เดินทางมาประทับแรม บริเวณบ้านบ่อโพธิ์ 
พระองค์ให้      ทหารสำรวจพื้นที่บริเวณที่ประทับแรม     ทหารได้ไปพบบ่อน้ำบ่อหนึ่งซึ่งมีลักษณะของบ่อเป็น
ไม้โพธิ์และมีน้ำขังอยู่ตรงกลาง ทหารตักมาชิมรู้สึกว่ามีรสเค็ม จึงได้นำน้ำดังกล่าวไปถามพระองค์  เมื่อพระองค์
ทรงทราบ จึงสั่งให้ทหารนำน้ำดังกล่าวมาต้ม -  เคี่ยว  ปรากฏว่าน้ำนั้นตกผลึกเป็นเม็ดสีขาวเมื่อนำมาปรุงอาหาร
ที่มีรสจืด จะทำให้อาหาร มีรสชาติดีขึ้น เมื่อยกทัพกลับมีทหารกลุ่มหนึ่งตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านนี้   สำหรับไพร่พล
ที่ปักหลัก ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านบ่อโพธิ์ ได้ประกอบอาชีพทำเกลือ ในการแลกเปลี่ยนสินค้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน
เลี้ยงชีพตนเอง  ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน ชื่อบ้านบ่อโพธ์  ก็มาจากบ่อน้ำที่มีรัศมี ีรอบ เป็น
ไม้โพธิ์นั่นเอง  ชาวบ้านได้เล่าต่อกันว่า   “  บ่อโพธิ์  ”     เป็นบ่อเกลือธรรมชาติได้ปรากฏมาตั้งแต่สมัยก่อน

         

การต้มเกลือสินเธาว์
     1.การต้มเกลือจะทำเฉพาะเดือนธันวาคม -  เมษายน ชาวบ้านจะนำถังไปตักน้ำ จากบ่อเกลือ 
         หาบมาใส่ไว้ในโอ่งเพื่อให้ดินโคลนที่ปะปนมากลับน้ำเกลือตกตะกอน 
     2.  นำน้ำที่ใสแล้วใส่กระทะ ต้มจนน้ำเริ่มร้อนก็นำเปลือกสะแข (เพื่อให้เกลือตกผลึกเร็ว)
         ผูกเชือกติดกับไม้ไผ่เล็ก ๆ แช่ไว้ในกระทะ 
     3. พอน้ำเดือดเกลือจะเริ่มตกผลึกจับขอบกระทะหนาขึ้นเรื่อย ๆ จะใช้กระชอนช้อนเกลือใส่ในบากต่อไป   
     4. ชาวบ้านจะนำเกลือมาใส่ภาชนะเพื่อผสมไอโอดีนก่อนที่จะบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายบ้างก็นำมาแลกข้าวสาร
        อาหารแห้ง     

         
               
         

พิธีกรรมเกี่ยวกับบ่อเกลือ

  1.  ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่  ตรงกับวันอังคารแรกของเดือนยี่ เป็นการขอขมาให้เจ้าปู่
      เปิดบ่อเกลือเพื่อจะได้นำน้ำเกลือมาต้ม
  2. ประเพณีบุญปราสาทผึ้ง ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 เป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
      ที่ให้น้ำเกลือมาต้มเกลือตลอดฤดูกาลต้มเกลือ
   3. ประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ  เดือน  8   ช่วงนี้ไมสามารถต้มเกลือได้ 
       ชาวบ้านว่างจากการทำไร่ จึงพร้อมใจ กันทำบายศรีถวายแก่เจ้าปู่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบ่อเกลือพันปี


     1.  ห้ามบ้วนน้ำลายลงในบริเวณบ่อเกลือ
      2.  ห้ามใส่รองเท้าไปตักน้ำเกลือ
      3.  ห้ามใช้นิ้วแตะน้ำเกลือมาชิมบริเวณปากบ่อ
      4.  ห้ามนำเกลือที่ยังไม่ได้ต้มออกจากหมู่บ้าน
      5.  ห้ามใช้เครื่องสูบน้ำเกลือ
      6.  ห้ามใช้อุปกรณ์ ที่จะมาทำให้เป็นบ่อถาวร
      7. ห้ามพูดจาหยาบคาย ลบหลู่บ่อเกลือ
      8  ห้ามทะเลาะวิวาทกันขณะเข้าแถวตักน้ำเกลือ
      9.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในบริเวณบ่อเกลือ
     10.  ห้ามทิ้งวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ลงในบ่อเกลือ
   *  พิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ความเชื่อทั้ง 10 ข้อจะช่วยรักษาบ่อเกลือให้มีใช้ไปนาน ๆ *


  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com