...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

          หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

  

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ
                               

                             


อักษรย่อของโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  คือ  บ.ย.

ปรัชญาของโรงเรียน
     ปญญา  นรานํ  รตนํ แปลว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของคน”

คำขวัญของโรงเรียน 
  “เรียนดี  มีคุณธรรม  นำประชาธิปไตย  ใฝ่กีฬา”

สีประจำโรงเรียน
  “ เทา-แดง” 

  สีเทา   หมายถึง    ความเจริญงอกงามของสติปัญญา

  สีแดง  หมายถึง   ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความมีวินัย


      
  
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชื่อมโยงเว็บความรู้
  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com