...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

            หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

 


 ประมวลภาพศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากไม้ไผ่
เข้าร่วมแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4
ร่วมแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
เข้าร่วมแช่งขันสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ 4
เข้าร่วมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์
เข้าร่วมแช่งขันวาดภาพลายเส้น ช่วงชั้นที่ 3

เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ ช่วงขั้นที่ 4

   
   
   


      

  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com
webmaster  :   wachiraporn811@gmail.com