...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

             หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

 

  
ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
         นางสาวอรพรรณ  หยีวิยม    

          

ประวัติครอบครัว
  เป็นบุตรของ นายจี  และนางกิมเหรียญ  หยีวิยม
       เกิดเมื่อวันที่  26  มิถุนายน พ.ศ.2479   มีพี่น้อง  4 คน   เป็นบุตรลำดับที่ 3
    ที่อยู่ปัจจุบัน  40 ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


ประวัติการศึกษา
     ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-4  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดน้อย) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
     เตรียมอักษรศาสตร์ปีที่ 1-2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
     ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จ.ชลบุรี (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา)


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2502-2516 ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
         พ.ศ. 2516-2539 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  จ.พิษณุโลก
           ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ


รายการให้การอุปถัมภ์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
             - วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ได้มอบหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน
                    วงเงิน      10,005  บาท
              -  วันที่ 31 มกราคม 2555  ได้สนับสนุนการสร้างห้องโสตทัศนูปกรณ์หยีวิยม 4  
                   วงเงิน    400,000  บาท

 


      
  
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชื่อมโยงเว็บความรู้
  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com