...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

      หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

  

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

   1. นายประถม ทองคำพงษ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ     พ.ศ.2532-2533
**********

2.นายบัญชา พร้าโมต
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ     พ.ศ.2534-2545
**********

3. นายนภดล ทองคำพงษ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ     พ.ศ.2546- 2553

**********

4.นายไชยรัตน์ แหยมมั่น
ครูชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
1 ตุลาคม 2553 - 17 มิถุนายน 2554
**********

5. ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
20 มิถุนาย 2554 - ปัจจุบัน


      
  
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชื่อมโยงเว็บความรู้
  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com