...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

      หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน
ประกอบด้วย

   นายสมพงษ์ ดอกคำ
นายก อบต.บ่อโพธิ์
ประธานกรรมการ

   
         
   
   


 

 

 

 

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ ดวงตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสุพิศ คำดี
ผู้แทนองค์การศาสนา

 

ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
         
         

นางกิ่งไผ่ หุมเพียง
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

 

นายพรชัย อ่อนสำลี
ครู คศ.3
ผู้แทนครู

 

นายม่วง ตาสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
         
         

นายไพรบูรณ์ บุญอาจ
ผู้แทนศิษย์เก่า


     

นางวารุณี จันลิสิ
ผู้ทนผู้ปกครอง

         
         


  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com